Yangın Algılama

Yangın Alarm Sistemi sayesinde erken aşamada algılanan yangının daha hızlı kontrol altına alınabilmesi mümkün olduğundan; kurulacak olan sistemlerin algılama süreleri, korunacak alanın içerisindeki faaliyete uygun yangın algılama sistemi teknolojileri, algılama sensör tiplerinin seçimleri ve olası yangın senaryoları oldukça önemli hale gelmektedir.

 

Yangın Alarm Sistemi’ni tasarlarken

1.Mimari Projeler: Yangın bölmeleri, bölme kapıları, tavan-taban yükseklikleri, fiziksel olarak bölünmüş alanlar, asma tavan-yükseltilmiş zemin vb. gibi tüm detaylar değerlendirilir.
2.Mekanik Projeler: Merkezi havalandırma sistemi, sulu-gazlı söndürme sistemleri, mekanik duman tahliye sistemleri vb. gibi bina mekanik projesi incelenir.
3.Elektrik Projeleri: Elektrik odaları ve kat panoları, asansör panoları, acil anons sistemi, kartlı geçiş kontrol ve turnike sistemleri vb gibi yangın algılama sistemi ile ilişkili proje detayları değerlendirilir.
4.Yangın Senaryosu: 
a) Risk Analizi ve Raporu
b) Sahanın tehlikeli ortam sınıflandırması
c) Korunacak alanlardaki varsa yanıcı/parlayıcı ve zehirli gazların tespiti
d) Korunacak alanlardaki tüm kısımların olası yangın esnasındaki öncelikli yangın türlerinin(ısı/sıcaklık, duman, alev vb) belirlenmesi gerekli olmaktadır.

Can ve Mal Güvenliği

Yangın Alarm Sistemleri yapılarda yangına karşı can ve mal güvenliğini sağlamak için henüz başlangıç aşamasındayken yangını algılamak, bina içerisindeki insanların kaçış yollarındaki görüş imkanı kısıtlanmamışken güvenli bir şekilde bina dışına tahliye etmek amacıyla kurulan elektronik güvenlik ve alarm sistemleri çözümüdür. Bu sistem tek başına çalışan yangın algılama ve alarm uyarısı şeklinde  olabileceği gibi istenildiğinde binada bulunan; acil durum anons sistemi, merkezi havalandırma, otomatik yangın söndürme sistemi, otomatik duman tahliye sistemi, kartlı geçiş ve turnike sistemleri ile yönetilen geçiş kapıları, asansörler vb diğer sistemlerle de entegre çalışabilmektedir.